Tag: xí nghiệp

Chuyên thu mua phế liệu xử lý rác thải

Xử lý chất thải, hàng hư hỏng, phế liệu như: Sắt phế liệu, thép, nhôm, đồng phế liệu, nyloong, nhựa, giấy carton, thùng phuy, nhà xưởng, máy móc như hỏng, linh kiện điện tử........... Thu mua tất cả các loại hàng phế thải cần thanh lý của Công ty , xí nghiệp , nhà máy sản ...