Tag: xã hội

Người mò phế liệu có duyên với ‘hàng nóng’

Năm 1997, trong một lần mò phế liệu ở cầu Phú Lâm, ông sung sướng khi vớt được gói tiền giấy loại 10.000 đồng. Về đến nhà ông đếm được 18 triệu đồng. Do mờ mắt trước số tiền quá lớn và dù nghi là tiền giả nhưng ông vẫn chia cho người thân tiêu ...