Tag: quê hương

Quê hương của nghề thu mua phế liệu

Thả bộ trên con đường làng đều được lát gạch đỏ, chúng tôi mới để ý toàn bộ gạch đều được lát nghiêng nên giữ được độ bền qua nhiều thế hệ. Được biết để không bị bê tông hóa như nhiều làng quê ở Bắc bộ hiện nay, chính quyền xã và nhân dân ...