Tag: phế liệu đồng

Thu mua phế liệu đồng

Đồng là kim loại được phát hiện và sử dụng đầu tiên trong lịch sử loài người. Dù đã trải qua hàng vạn năm nhưng đồng vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sản xuất cũng như sinh hoạt. Đồng ngày nay thường dùng nhiều trong các đồ điện, điện tử bởi tính ...