Tag: nhà đầu tư

Giá đồng và nhôm đồng loạt giảm giá

Thị trường nhận được hỗ trợ khi đồng euro tăng nhẹ, người mua ló dạng sau khi đà giảm của đồng tiền chung xuống mức thấp nhất 4 tháng hôm thứ 3. Đồng euro ổn định so với đô la giúp các kim loại định giá bằng đồng đô rẻ hơn đối với giới đầu ...