Tag: khai thác

Hoạt động thu mua phế liệu từ nước ngoài sẽ được kiểm soát chặt chẽ

Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; xử lý nghiêm các DN vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động theo quy định của ...