Tag: đà nẵng

Trúng 10 kg vàng nhờ rà phế liệu

“Sáng đó tôi thấy một người rà phế liệu đang lui cui bỏ phế liệu vào bao tải tại móng công trình nhà bà Nhân thì mọi người kéo đến xem. Cứ tưởng là sắt thép hay đồng đã hoen rỉ nên mọi người giúp ông ta bỏ vào bao, sau đó ông này mang ...