Tag: cửa hàng phế liệu

Hiểm họa khó lường từ thu gom, tái chế phế liệu trong khu dân cư

Theo quy định, kinh doanh, tái chế phế liệu là loại hình kinh doanh có điều kiện, ngoài giấy đăng ký kinh doanh, còn phải có cam kết về bảo vệ môi trường (BVMT), giấy xác nhận PCCC. Quy định là vậy, nhưng trên thực tế hầu hết những điểm thu gom, tái chế phế ...