Tag: cồn

Sản xuất cồn từ phế liệu nông nghiệp

Một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Sinh học nhiệt đới vừa thành công trong việc sản xuất cồn từ bã khoai mì, khoai mì lát. Bằng công nghệ đường hóa tinh bột, cứ 15 kg bã khoai mì hoặc 2,5 kg khoai sẽ sản xuất được 1 lít cồn 94,5%. Hiện nay, ở Việt Nam việc ...