Tag: bộ tài chính

Hơn 1 triệu đồng một ôtô, bán sắt vụn cũng không có chuyện đó

“Con số nêu vừa qua là giá trị còn lại của 264 xe trên sổ kế toán của Cục quản lý công sản. Số xe công được thanh lý từ ngày 1/1-17/6 vừa qua nằm rải rác ở các bộ, ngành. Chúng tôi không lấy thông tin số tiền thu về được sau khi thanh ...